Success Master Std X Malayalam Medium - Term 3

Brand: Poornna Printing & Publishing House
Product Code: Success Master - Term 3
Availability: In Stock
₹150.00

Qty

 
This product has a minimum quantity of 10
    0 reviews  |  Write a review

ലളിതവും
സമഗ്രവുമായ
 ഉള്ളടക്കത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച പഠനാനുഭവം നൽകുന്ന പഠനസഹായിയാണ് 'പൂർണ്ണാ സക്‌സസ് മാസ്റ്റർ'.
പാഠാവതരണത്തിലും മൂല്യനിർണയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, അധിക വിവരശേഖരണത്തിനുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ഈ Term മാസിക A+  ഉറപ്പാക്കാൻ കുട്ടികളെ സഹായിക്കും.


Offer on Annual (3 Terms)

You will get this product for an offer price of Rs. 400, when you place the order for  3 Terms (Annual). and the product will be shipped to you on time without any further request.


Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good